skip to Main Content

SPACIAL AMPLIFICATION

AA Visiting School Beijing
2017.12
Unit 1 – Spacial Amplification

Tutor – Soomeen Hahm, Hanjun Kim
Students – Siguo Liu, Xuehui Yang, Ying Dan, Yongkiat Tan, Wantong Chen, Tiange Li, Chris Sun, Zirui Zuo, Wanqing Li, Yixiao Jiang, Haoyu Ou, Siyu Cao, Xinyi Liu, Yuqin Zhong, Dexter You Sheng Ng, Ruby Ho Tung So, Teng Wern Ng, Qun He Yiew, Wei Keat Poh

Back To Top