skip to Main Content

AADRL 2021 WORKSHOP 2

BOIDS Algorithms Research

Tutors:
Hanjun Kim
Mustafa El Sayed

BOIDS Algorithms Design Research

Software:
Unity 3D

Tutors:
Hanjun Kim
Mustafa El Sayed

Students:
India Baz, Karim Hallak, Behice Ozer, Pawin Wattanachaiyingcharoen, Noa Guy,
Waner Zhou, Yujie Xie, Deeksha Basawaraj, Le Lyu,
Amanat Sobti, Arya Gupta, Gulzar Ahmed, Jiang Zhao, Zihan Xu,
Di ma, Sihui Li, Zhaorui Zeng, Zongtai Song

Back To Top